Är din tolkförmedling redo för framtiden?

Tolkförmedlingsbranschen befinner sig i en snabb förändring. Det ställs allt högre krav på tillgänglighet, snabb och säker kommunikation, mobilitet, högre kvalitet och lägre driftkostnader. Steleco®Tolk hjälper dig att uppfylla alla dessa krav.

Planera inför framtiden, redan idag!

Den moderna tekniken som finns tillgänglig idag utvecklas ständigt och ställer din organisation inför viktiga beslut. För att din tolkförmedling ska hänga med på marknaden och jobba mer effektivt behöver ditt företag fatta beslut idag för att påverka organisationens långsiktiga framtid. Det har skett en tydlig förändring i hur dina kunder tänker och vill kommunicera, vilka krav de ställer samt hur de använder nya digitala verktyg.

Modern och framtids-säkrad molntjänst

Steleco®Tolk är omfattande och helintegrerat system för administration och styrning av tolkförmedlingstjänster. Du kan i realtid styra och övervaka allt från administratörernas hantering av uppdrag till inkommande förfrågningar från kund samt utförande av uppdrag på tolksidan.

Informationssäkerhet i fokus

Komplexiteten inom informationshantering har ökat och kraven kring informationssäkerhet blir allt högre. Därför fokuserar vi på systematiskt arbete kring informationssäkerhet bl.a. genom användning av krypterad trafik (SSL), säkra backup-rutiner, in- och utloggningar, behörighetsstyrning och stöd för GDPR.

Högre service och lägre total kostnad

Tack vare systemets moderna arkitektur kan systemet användas som en nyckelfärdig tjänst via ett privat eller publikt moln – med komplett drift och kundsupport. Med Steleco®Tolk får du de vanliga fördelarna med molnbaserade produkter så som lägre kostnader, bättre systemprestanda och hög säkerhet.

Några av våra kunder

Nedan visar vi några av våra kunder. Du är välkommen att kontkta oss för fler referenser eller om du har andra frågor kring StelecoTolk.

Fax tolkförmedling

Samordnignscentralen

Helsingborg och Uppsala

Äntligen ett molnbaserat tolkförmedlingssystem

Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. Många företag och organisationer anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet och har tagit fram strategi och handlingsplan för arbetet. Det förändringstryck som digitaliseringen ger, skapar ett tydligt behov av helt molnbaserat tolkförmedlingssystem just för att kunna tillmötesgå myndigheternas allt högre krav och behov.


När vi utvecklade Steleco®Tolk har vi från början implementerat stöd för att enkelt kunna vidareutveckla systemet och möta framtida digitaliseringskrav. På så sätt har vi med senaste teknologin utvecklat ett mycket anpassningsbart system som erbjuder avancerade funktioner och möjliggör smidiga integrationer. Allt detta skapar bättre förutsättningar att erbjuda bättre service samt bidra till betydande besparingar på tolkförmedlingens sida.

Senaste nytt

Här hittar du de senaste nyheterna om vidareutvecklingen av vår lösning, om trenderna inom tolkförmedling och annat intressant.

Fax tolkförmedling

Vi erbjuder prisvärt startpaket för nya tolkförmedlingar

Funderar du på att starta ny tolkförmedling? Vi erbjuder ett förmånligt startpaket när du startar ny tolkförmedling. Med vårt erbjudande får du allt du behöver för att inom 1-2 veckor smidigt komma igång med verksamheten.

Fax tolkförmedling

Steleco®Tolk väckte stort intresse på mässan

Det finns ett stort intresse för Steleco®Tolk och nyfikenhet kring systemets pågående utveckling. Det märks tydligt att vi ligger i framkant genom de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra samarbetspartners.

TSR tolkförmedling

Vi visar upp Steleco®Tolk på TSR-s chefskonferens i Stockholm

Den 27/10 kommer vi att vara med som utställare på mässan och hoppas att du kommer förbi om du deltar på konferensen. I vår monter kommer vi bl.a. visa senaste versionen av Steleco®Tolk.

Fax tolkförmedling

Jobbar ni likadant idag som för 5 år sedan?

Antagligen inte, men tyvärr finns det gott om tolkförmedlingar där implementering av improviserade systemlösningar har lett till att de positiva effekterna har i stort sett uteblivit eller blivit kraftigt reducerade.

Heltäckande system för tolkförmedling

Steleco®Tolk är ett smart och effektivt webbaserat system som redan från grunden konstruerats för att möta behoven hos tolkförmedlingar och deras kunder.


Systemet är indelat i tre olika applikationsgränssnitt med funktioner anpassade för tolkförmedlingens kunder, tolkar och administratörer. På så sätt loggar varje användare in i sin del av systemet och välkomnas av för målgruppen anpassat gränssnitt och funktioner.


Systemet talar tolkförmedlingens språk och är utformat efter gällande rekommendationer och riktlinjer från aktörer som kravställer tolkförmedlingsbranschen i Sverige. Med Steleco®Tolk gör du förmedling av tolktjänster smidigare och effektivare.Avancerade funktioner på ett enkelt sätt

Bli effektivare och lönsammare med kraftfulla och lättanvända funktioner.

Stöd för närhetsprincipen


Allt oftare ställs det krav att anbudsgivaren ska verka för att tolkar förmedlas så att resvägen minimeras. Steleco®Tolk verifierar samtliga adresser som matas in och erbjuder integrerade lokaliseringsfunktioner som håller reda på avstånd mellan tolkens hemadress och det aktuella tolkstället. Samtidigt beräknar systemet tolkens restid och erbjuder vägbeskrivning.

Genom ovanstående smarta funktioner kan tolkförmedlingen snabbt filtrera bland tolkar utifrån restid och avstånd till uppdraget. Systemet erbjuder möjlighet att definiera och sätta upp olika bokningsregler och regler för tilldelning av tolk beroende på avstånd och restid. Alla villkor kan i sin tur kopplas till specifika funktioner i systemet och beroende på villkoren i kundavtal erbjuda olika funktionalitet.

Elektroniska fakturaunderlag


Minska företagets pappershantering och få en bättre överblick över faktureringen. Med elektroniska fakturaunderlag förenklar du administrationen då fakturaunderlag skapas helt automatiskt. Du kan naturligtvis när som helst skriva ut ett fakturaunderlag. Kunden får automatiskt tillgång till fakturaunderlagen och kan enkelt matcha det mot fakturan.

Du startar faktureringen (fakturaexporten) på ett enkelt sätt genom att ange tidsintervalet för uppdrag som ska ingå i faktureringen samt vilka kunder som skall faktureras. Du kan välja om du vill köra en skarp eller testfakturering. Om du har en aktiv integration mot ditt fakturaprogram så skapas det automatiskt faktura och skickas till kund. Fakturering av hundratals kunder blir klar på ca 5 minuter.

Avtal och taxor


Systemet har stöd för obegränsat antal taxor (prislistor) och avtal som i sin tur kopplas till respektive kund. Varje prislista skapas för en tidsperiod och gäller för vald typ av tolkningsuppdrag. Extra användbar funktion är stödet för två olika typer av tolktaxor; förmedlingsbaserad och provisionsbaserad där båda kan kombineras i systemet.

Modellen för tolktaxa inkluderar även flexibel hantering av spilltid samt alla tre nivåer av OB tillägg. Dessutom är hantering av sena bokningar och sena avbokningar helt parameterstyrd.

Kund- och tolkregister


Kundregistret ger dig möjlighet att hantera kunduppgifter och användare på kundsidan. Alla kunduppgifter samlas på ett ställe och därifrån hanterar man uppgifter relevanta för fakturering, prislistor, elektronisk tolkrekvisition och kommunikation.

Tolkregistret erbjuder smidiga funktioner för hantering av tolken adress- och kontaktuppgifter, bild samt ekonomisk information nödvändig för arvodesutbetalning. Från samma ställe hanterar man tolkens språk och kompetenser samt eventuella spärrar mot kund. Systemet genererar en nedladdningsbar tolkbricka med bild.

Heltäckande tolkförmedlingssystem


Vi byggde in säkerhet i Steleco®Tolk redan från början så att systemet på ett tryggt sätt skyddar dina data och förhindrar obehörig användning av systemet. Vår flexibla lösning håller hög nivå när det gäller loggning och spårbarhet och med dagliga backuper säkerställer vi att värdefull information skyddas och lagras på ett säkert sätt.

Systemets rollbaserade behörighetshantering är ett utmärkt verktyg som möjliggör en rollfördelning av arbetsuppgifter. Att det ska vara enkelt att arbeta i Steleco®Tolk är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför erbjuder vi support där du snabbt kan få svar på dina frågor och hjälp att lösa eventuella problem.

Tack! Din e-postadress har lagts till i listan.