Jobbar ni likadant idag som för 5 år sedan?

Svaret är förmodligen nej, men har ditt tolkförmedlingssystem hängt med i utvecklingen de senaste fem åren? Risken finns att det system man köpte då eller utvecklade på egen hand inte längre ger den fulla effekten av de ändringar ni har genomfört i verksamheten. Dessutom har det tillkommit nya krav som inte längre stöds i befintliga system. Samtidigt går utvecklingen vidare och senaste teknik skapar helt nya möjligheter.

Gammaldags tolkförmedling

Ökad konkurrenskraft, sänkta kostnader, minskade fel samt nöjdare kunder och medarbetare är effekter som uppnås genom effektiva processer och rätt systemstöd, och det är knappast en nyhet i dagens digitaliserade samhälle. Tyvärr finns gott om tolkförmedlingar där implementering av improviserade systemlösningar har lett till att de positiva effekterna har i stort sett uteblivit eller blivit kraftigt reducerade. Sitter ni med ett system som begränsar verksamhetens utveckling?


Systemstöd är en kritisk framgångsfaktor

Alla är överens om att systemstöd är en kritisk framgångsfaktor för varje verksamhet. Tolkförmedlingsbranschen i Sverige är verksam på en marknad med hård konkurrens vilket kräver att man hela tiden arbetar med att bli effektivare. Väljer man att stå still i ett samhälle som ständigt utvecklas innebär det att man i relativa termer avvecklas. Går det att vara konkurrenskraftig om man begränsar utveckling av sin verksamhet med undermåligt systemstöd? Troligtvis inte.

De allra värst drabbade är majoriteten av tolkförmedlingar som har satsat på att utveckla helt egna system. Dessa lösningar börjar nu bli till åren och är väldigt dyra att underhålla och vidareutveckla. Ombyggnad och justering av dessa system är ofta orsaken till många funktionsfel som i sin tur leder till att kostnaderna drar iväg. Att utveckla och äga ett system är oftast beslut som fattats baserat på övertro på den egna förmågan att parallellt kunna driva två verksamheter. När kostnader för förvaltning och vidareutveckling av systemet kommer med i bilden blir det väldigt påtagligt att den verkliga kostnaden TCO (Total Cost of Ownership) är svår att försvara.


Steleco®Tolk är det rätta valet

Steleco®Tolk och dess arkitektur har redan från grunden konstruerats för att möta behoven hos tolkförmedlingar. Vår ambition med systemet är att överträffa kundens förväntningar och erbjuda en lösning som hanterar hela flödet från inkommande uppdragsförfrågningar till fakturering.

Genom systemets flexibilitet och anpassningsbarhet undviker du flaskhalsar som begränsar din verksamhet och som leder till att du förlorar kunder. Systemets anpassningsförmåga gör att du på ett smidigt sätt kan skapa konkurrensfördelar genom att lägga till moduler eller funktioner anpassade efter just din verksamhet. Dessutom kommer du enkelt och snabbt igång med systemet och slipper kostsamma installationer och onödiga licenskostnader.

Att det ska vara enkelt att arbeta i Steleco®Tolk är för oss en självklarhet, men vi tycker det är minst lika viktigt att det ska kännas roligt och stimulerande också. Därför erbjuder vi stöd i övergångsprojekt samt support där du snabbt kan få svar på dina frågor och hjälp att lösa eventuella problem. Allt detta för att förenkla för dig som kund och frigöra dina resurser så att de kan fokusera på er kärnverksamhet. Steleco®Tolk gör förmedling av tolktjänster smidigare och effektivare.

Kontakta oss för att boka en demo. Se vårt produktblad för mer info.

Tolkförmedlingssystem

Några fördelar:


Lägre totalkostnad med framtidssäkrad lösning

Steleco®Tolk's moderna arkitektur erbjuder bättre prestanda, anpassningsbarhet och högre säkerhet. Systemets smarta funktioner avlastar dina resurser genom automatisering av repetitiva arbetsuppgifter.


Informationssäkerhet och flexibilitet

Systemet erbjuder hög säkerhet genom användning av krypterad trafik med certifikat (SSL), säkra backup-rutiner, in- och utloggningar, behörighetsstyrning av funktioner samt stöd för GDPR.


Snabb och tillförlitlig kommunikation

För att leverera meddelande med hög tillförlitlighet och bästa möjliga lösning inom kommunikation samarbetar vi med Sveriges ledande företag inom mobil kommunikation.


Flexibilitet och anpassningsbarhet är två av ledorden i vårt utvecklingsarbete

Steleco®Tolk’s arkitektur erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med kraftfulla funktioner som tillsammans möjliggör kundunika anpassningar. Lägg dessutom till en öppen databasdesign och ett flexibelt API-drivet integrationsgränssnitt så har du ett system som är otroligt lätt att integrera med vilket moln- eller tredjepartsystem som helst, likväl som olika datakällor.

Tack! Din e-postadress har lagts till i listan.

Senaste nytt

Här hittar du de senaste nyheterna om vidareutvecklingen av vår lösning, om trenderna inom tolkförmedling och annat intressant.

Fax tolkförmedling

Vi erbjuder prisvärt startpaket för nya tolkförmedlingar

Funderar du på att starta ny tolkförmedling? Vi erbjuder ett förmånligt startpaket när du startar ny tolkförmedling. Med vårt erbjudande får du allt du behöver för att inom 1-2 veckor smidigt komma igång med verksamheten.

Fax tolkförmedling

Steleco®Tolk väckte stort intresse på mässan

Det finns ett stort intresse för Steleco®Tolk och nyfikenhet kring systemets pågående utveckling. Det märks tydligt att vi ligger i framkant genom de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra samarbetspartners.

TSR tolkförmedling

Vi visar upp Steleco®Tolk på TSR-s chefskonferens i Stockholm

Den 27/10 kommer vi att vara med som utställare på mässan och hoppas att du kommer förbi om du deltar på konferensen. I vår monter kommer vi bl.a. visa senaste versionen av Steleco®Tolk.

Fax tolkförmedling

Jobbar ni likadant idag som för 5 år sedan?

Antagligen inte, men tyvärr finns det gott om tolkförmedlingar där implementering av improviserade systemlösningar har lett till att de positiva effekterna har i stort sett uteblivit eller blivit kraftigt reducerade.