Helhetslösning för nya tolkförmedlingar

Starta din tolkförmedling med oss

Tolktjänster är efterfrågade som aldrig förr. Enligt regeringen finns en obalans mellan samhällets efterfrågan på tolktjänster och tillgången på tolkar, vilket bland annat kan leda till långa handläggningstider och att risk uppstår för felaktiga översättningar. Samtidigt är det uppenbart att etablerade tolkförmedlingar inte klarar av att uppfylla kraven på leverans av effektiva och ändamålsenliga tolktjänster.

StelecoTolk på Tolkservicerådets mässa

I vårt Startpaket får du allt du behöver till din tolkförmedling.

Komplett tolkförmedlingssystem

Med StelecoTolk får du ett lättanvänt system som täcker alla behov en tolkförmedling har. Systemet är webbaserat så att du, dina kunder och tolkar får tillgång till systemet 24/7. Förutom installationen i den skarpa miljön levererar vi även en testmiljö där du kan testa hela systemet, hålla utbildningar och löpande testa nya funktioner.

Säker drift på VPS server i Sverige

Vi säkerställer driften på en säker VPS server som är stationerad i Sverige. På så sätt vet du att alla uppgifter om tolkar, kunder och tolkuppdrag lagras i Sverige och att de är väl skyddade.

Krypterad datatrafik via SSL

Vi säkerställer att din domän har giltigt SSL certifikat och att all trafik på din server krypteras. På så sätt kan du vara säker på att ingen kan avlyssna uppgifter som hanteras i systemet. Säkra webbadresser börjar med https://.

GDPR stöd

Systemet och infrastrukturen bakom StelecoTolk samt driften uppfyller krav enligt GDPR och erbjuder funktioner som hjälper dig att uppfylla de krav som GRPS ställer på ditt företag. Vi erbjuder även rådgivning och stöd kring GDPR.

SMS och e-postbekräftelser

Hela systemet är utformat att på ett enkelt sätt sköta kommunikationen mellan din tolkförmedling och tolkar/kunder. Med SMS kvittenser säkerställer du att du snabbt kan tilldela uppdrag till tolkar samt att tolkarna får påminnelser i god tid. Med StelecoTolk blir det omöjligt att missa en tid.

Du får hemsidan till ditt företag

Snygg hemsida är ett måste om du ska presentera ditt företag på ett seriöst sätt. Man brukar säga att snygg hemsida speglar kvalitet på dina övriga tjänster. Du får följande:

  1. Hemsida där du presenterar ditt företag – vi hjälper dig med texter och presentationen
  2. Logo och bilder – helt kostnadsfritt
  3. Facebooksida för ditt företag – ingår i hemsidepriset
  4. Besöksstatistik via Google Analytics
  5. Vi presenterar din tolkförmedling till alla tolkar i Sverige.
  6. Vi hjälper dig med rådgivning och hur du hittar kunder
  7. Mallar för tolkrekvisition
  8. Hjälp och konsultation vid upphandlingar

Allt ovanstående får du till ett fast pris.

Snygg hemsida är ett måste om du ska presentera ditt företag som seriöst. Man brukar säga att snygg hemsida speglar kvalitet på dina övriga tjänster. Vi hjälper dig med följande:

Du får en massa tips om bokföring, finansiering, utveckling av din tolkförmedling.Innan du börjar

Innan din tolkförmedling har kommit i gång, ta kontakt med så många tolkar som möjligt och välkomna alla frilanstolkar som arbetar med olika invandrarspråk. Det kan vara auktoriserade tolkar eller tolkar med specialkompetens, men också andra språkkunniga människor som vill tjäna extra pengar genom att tolka när det behövs.

Bestäm tolkarvodet per timme och betala per uppdrag enligt tolkens kompetens. När du kalkylerar till kunder glöm inte restidsersättning. Kolla vad konkurrenterna tar för samma typ av uppdrag och ta ett lagom högt pris.

Så här gör du

Öppna en tolkförmedling och förmedla frilansande tolkar till kunder som behöver tolktjänster. Sedan är det bara att hitta de uppdragsgivare som behöver tolktjänster eller de vars gamla avtal har löpt ut och lämna anbud. Kolla med socialkontor, flyktingförläggningar, advokatbyråer, invandrarverket, vårdcentraler, sjukhus, arbetsförmedlingen, polis och andra myndigheter i din omgivning om de brukar anlita tolkar och tala om din tolkförmedling. Kongresser och andra tillfälliga evenemang är också en växande marknad för tolktjänster liksom tolkning för speciella grupper som dövblinda eller hörselskadade.

Den framtida tolkservicen är flexibel, lätt tillgänglig och kan erbjuda bredare service och olika tolkningsmetoder. Se till att din tolkförmedling blir unik och innovativ.

Tips

Det är ofta brist på välutbildade tolkar i hela landet. Annonsera i första hand efter tolkar som har efterfrågade språkinriktningar. Se till att dina medarbetare har kännedom om svenskt samhällsliv och känner till innebörden av noggrannhet, tystnadsplikt och opartiskhet. Letar du efter kompletterade aktiviteter kan du hyra ut dina tolkar till de som önskar privata språklektioner eller till skolor som ordnar gruppundervisning i språk.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Tolkförmedlingssystem

Kostnad för startpaketet:

29 000 kr

Inkl. komplett tolkförmedlingssystem, hemsida, installation och drift. Alla priser är exkl. moms. Det tillkommer en rörlig månadsavgift baserat på antal uppdrag, tolkar och kunder. Har du frågor är du välkommen att höra av dig så hittar vi säkert ett upplägg som fungerar för dig.

StelecoTolk är det bästa alternativet när du startar en ny tolkförmedling.


StelecoTolk på Tolkservicerådets mässa

Aktuellt

> Regeringen storsatsar på att öka antalet tolkar

> Så vill regeringen trygga tolkförsörjningen

> Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

Tack! Din e-postadress har lagts till i listan.

Senaste nytt

Här hittar du de senaste nyheterna om vidareutvecklingen av vår lösning, om trenderna inom tolkförmedling och annat intressant.

Fax tolkförmedling

Vi erbjuder prisvärt startpaket för nya tolkförmedlingar

Funderar du på att starta ny tolkförmedling? Vi erbjuder ett förmånligt startpaket när du startar ny tolkförmedling. Med vårt erbjudande får du allt du behöver för att inom 1-2 veckor smidigt komma igång med verksamheten.

Fax tolkförmedling

Steleco®Tolk väckte stort intresse på mässan

Det finns ett stort intresse för Steleco®Tolk och nyfikenhet kring systemets pågående utveckling. Det märks tydligt att vi ligger i framkant genom de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra samarbetspartners.

TSR tolkförmedling

Vi visar upp Steleco®Tolk på TSR-s chefskonferens i Stockholm

Den 27/10 kommer vi att vara med som utställare på mässan och hoppas att du kommer förbi om du deltar på konferensen. I vår monter kommer vi bl.a. visa senaste versionen av Steleco®Tolk.

Fax tolkförmedling

Jobbar ni likadant idag som för 5 år sedan?

Antagligen inte, men tyvärr finns det gott om tolkförmedlingar där implementering av improviserade systemlösningar har lett till att de positiva effekterna har i stort sett uteblivit eller blivit kraftigt reducerade.