Steleco®Tolk på TSR-s chefskonferens i Stockholm

Tolkservicerådet (TSR) bildades 1996 och är en branschorganisation för offentligt ägda och privata tolkförmedlingar över hela landet. Årligen bjuds de anslutna förmedlingarnas chefer in till en konferens. Omvärldsbevakning, utbildning och utbyte är vägledande ord för detta möte.

Parallellt med konferensen anordnas en minimässa där leverantörer visar aktuella lösningar inom branschen.

Steleco kommer att finnas med som utställare på mässan och hoppas att du som är medlem i TSR kommer förbi och säger hej om du är på plats. I vår monter kommer vi bl.a. visa senaste versionen av tolkförmedlingssystemet Steleco®Tolk, lyssna på era frågor och givetvis prata lite om vidareutveckling av våra lösningar.

Vi kan gärna boka upp en tid för personligt möte på plats om det är något speciellt du vill tala med oss om. Hör av dig i så fall så löser vi det.

Ser fram emot att träffa dig den 27 oktober i Visionens lokaler i Stockholm!

Observera dock att mässan är endast för Tolkservicerådets medlemmar.


Tolkservicerådet (TSR) bildades 1996 i samband med att tolkförmedlingsverksamheten i Sverige avreglerades och konkurrensutsattes. Innan konkurrensutsättningen hade landets tolkserviceverksamheter stort stöd från Invandrarverket, Tolk- och översättarinstitutet och Kammarkollegiet.


Tolkservicerådet bildades för att värna om en fortsatt kvalitetsutveckling även efter konkurrensutsättningen. Målet för rådet har sedan starten varit att skapa bättre effektivitet och ökad rättssäkerhet inom tolkförmedlingsverksamheten samtidigt som man värnar om tolkens rättigheter och arbetsvillkor.

www.tolkserviceradet.se

Tack! Din e-postadress har lagts till i listan.

Senaste nytt

Här hittar du de senaste nyheterna om vidareutvecklingen av vår lösning, om trenderna inom tolkförmedling och annat intressant.

Fax tolkförmedling

Vi erbjuder prisvärt startpaket för nya tolkförmedlingar

Funderar du på att starta ny tolkförmedling? Vi erbjuder ett förmånligt startpaket när du startar ny tolkförmedling. Med vårt erbjudande får du allt du behöver för att inom 1-2 veckor smidigt komma igång med verksamheten.

Fax tolkförmedling

Steleco®Tolk väckte stort intresse på mässan

Det finns ett stort intresse för Steleco®Tolk och nyfikenhet kring systemets pågående utveckling. Det märks tydligt att vi ligger i framkant genom de utvecklingsprojekt vi bedriver tillsammans med våra samarbetspartners.

TSR tolkförmedling

Vi visar upp Steleco®Tolk på TSR-s chefskonferens i Stockholm

Den 27/10 kommer vi att vara med som utställare på mässan och hoppas att du kommer förbi om du deltar på konferensen. I vår monter kommer vi bl.a. visa senaste versionen av Steleco®Tolk.

Fax tolkförmedling

Jobbar ni likadant idag som för 5 år sedan?

Antagligen inte, men tyvärr finns det gott om tolkförmedlingar där implementering av improviserade systemlösningar har lett till att de positiva effekterna har i stort sett uteblivit eller blivit kraftigt reducerade.